Jak przenieść instalację wodną?

Jak przenieść instalację wodną?

Decydując się na gruntowny remont domu czy mieszkania, obejmujący także zmianę lokalizacji łazienki lub przesunięcie poszczególnych elementów użytkowych należy zająć się także przeniesieniem instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jest to ogromnie ważny etap, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony może objawiać się awariami czy problemami z prawidłowym działaniem sieci wodnej. Z tego też powodu planowaniem, a także przenoszeniem instalacji wodnej powinni zająć się profesjonaliści.

W jaki sposób wykonuje się przeniesienie instalacji wodnej?

Podczas przenoszenia sieci wodno-kanalizacyjnej należy wziąć pod uwagę, że nie każdy projekt będzie mógł być zrealizowany. Jest to spowodowane tym, że w jakimś stopniu trzeba dostosować się do już istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Aby mieć pewność, że instalacja zostanie poprawnie przeniesiona, warto skorzystać z usług pogotowia hydraulicznego. Da to gwarancję, że po zakończeniu prac wszystkie przyłącza będą prawidłowo pełnić swoje funkcje.  

Jeżeli zmianom ulega wyłącznie instalacja wodna, wprowadzenie zmian jest nieco łatwiejsze, ponieważ rury wolne mają niewielką średnicę, co pozwala na praktycznie dowolne ich ułożenie. Podczas przenoszenia instalacji należy zadbać o to, aby poszczególne odcinki rur doprowadzające ciepłą wodę nie były zbyt długie, ponieważ prowadzi to do strat ciepła. Rury przewodzące wodę umieszczane i prowadzone są w podłodze, dzięki czemu można sprawnie przeprowadzić zmiany w sposób niewidoczny dla oczu.

Ostatnim krokiem przeniesienia sieci wodnej jest podłączenie wszelkich baterii. Rury instalacji wodnej powinny zostać doprowadzone do miejsca montażu elementu mieszającego. Niezależnie od rodzaju baterii należy zadbać o to, aby końce rur z ciepłą i zimną wodą były na tej samej wysokości co bateria.