Wuko - profesjonalne czyszczenie rur kanalizacyjnych - Częstochowa

WUKO to usługa oczyszczenia rur kanalizacyjnych w celu ich udrożnienia. Do jej wykonania używamy specjalnych pojazdów z agregatem podciśnieniowym i pompą ssąco-tłoczącą, która pozwala na skuteczne usunięcie nawet największych zabrudzeń oraz zatorów powstałych w rurach i odpływach ściekowych. Metodę hydrodynamicznego czyszczenia wykorzystujemy również do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem pojazdów WUKO

Używanie pojazdów WUKO jest jednym z najskuteczniejszych sposobów czyszczenia kanalizacji. Z ich wykorzystaniem wtłaczamy do czyszczonej instalacji przewody z wodą, która pod wpływem wysokiego ciśnienia skutecznie wypłukuje wszelkie zanieczyszczenia i złogi powstałe we wnętrzu rur. Dysza czyszcząca kieruje strumień wody w dwie strony, co umożliwia równoczesne pozbycie się osadu i odpompowywanie wody, która odpowiednio przefiltrowana w obiegu zamkniętym wykorzystywana jest ponownie do płukania rurociągu.

Bezpieczna metoda czyszczenia rur kanalizacyjnych

Zastosowanie metody WUKO jest bezpiecznym sposobem na czyszczenie rur kanalizacyjnych i pozbycie się ich niedrożności. Nie używamy do tego środków żrących i niebezpiecznych, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na środowisko lub zdrowie człowieka. Ponadto, zastosowany w pojeździe WUKO zamknięty obieg nieczystości posiada specjalny system filtracyjny, który pozwala na bardziej ekonomiczne zużycie wykorzystywanej do czyszczenia rur wody. Ta uniwersalną technikę stosujemy do rur o różnej średnicy, dzięki czemu jesteśmy w stanie udrożnić instalacje sanitarne, deszczowe i kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych i firmach.

Przed przystąpieniem do czyszczenia kanalizacji ustalamy dokładną lokalizację rur, miejsce powstania ewentualnego zatoru i jego skład. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią średnicę węża oraz dyszę czyszczącą. Metodę WUKO stosujemy nie tylko do oczyszczania instalacji kanalizacyjnych, ale również m.in. do udrażniania rur w gospodarstwach domowych. Oferujemy również pomoc w  czyszczeniu i udrażnianiu:

  • przykanalików,
  • studzienek,
  • osadników,
  • wypustów ulicznych,
  • instalacji wewnętrznych,
  • pionów i poziomów kanalizacyjnych.

 

Proponujemy także:

  • czyszczenie separatorów tłuszczowych i ropopochodnych,
  • płukanie kanalizacji przed inspekcją TV,
  • usługi asenizacyjne (opróżnianie szamb i innych zbiorników),
  • usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych.

 

Dysponujemy pojazdami ssąco-płuczącymi o różnych gabarytach, przystosowanych do wjazdu nawet na bardzo wąskie posesje, dzieki czemu możemy świadczyć usługi pogotowia hydraulicznego Pozwala nam to na dotarcie do wąskich rur zlokalizowanych np. w głębokich piwnicach.

Jeśli potrzebujesz przepchać kanalizację z osadów i zabrudzeń, skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.