Etapy projektowania sieci wodno – kanalizacyjnych

Etapy projektowania sieci wodno – kanalizacyjnych

Etapy projektowania sieci wodno – kanalizacyjnych

Obecnie każdy budynek mieszkalny i przemysłowy jest wyposażony w sieć kanalizacyjną. Zanim dojdzie do zbudowania wodociągu i podłączenia go do budynku, trzeba odpowiednio zaprojektować sieć wodno – kanalizacyjną. Wykonaniem tego typu usługi zajmują się projektanci z biur projektowych.

Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej krok po kroku

Pierwszym etapem projektowania sieci wodno – kanalizacyjnej jest zebranie materiałów, takie jak mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000 lub 1 : 1500 oraz informacje na temat istniejących i projektowanych uzbrojeń podziemnych. Następnie właściciel nieruchomości, osoba upoważniona lub biuro projektowe są zobowiązani do wystąpienia z wnioskiem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o podanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Po złożeniu wniosku biuro projektowe zajmuje się wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego. Projektanci dokonują wyboru miejsca włączenia przyłącza do głównego wodociągu w ulicy, ustalają miejsce lokalizacji zestawu wodomierzowego wewnątrz budynku oraz wyznaczają trasę przyłącza przy zachowaniu wymaganej odległości od pozostałej infrastruktury podziemnej.

Tworzenie projektu zawiera także określenie stanu prawnego na trasie projektowanego przyłącza, uzgodnienie przebiegu przyłącza, otrzymanie zgody na roboty budowlane, wykonanie obliczeń hydraulicznych, którymi zajmuje się hydraulik, wykonanie przyłącza wodociągowego, wyrysowanie schematu węzła wodomierzowego w pomieszczeniu, gdzie będzie zlokalizowany wodomierz oraz wykonanie opisu technicznego.

Dalsze etapy projektowania

Po wykonaniu projektu właściciel nieruchomości, osoba upoważniona lub biuro projektowe muszą ustalić trasę przyłącza w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Końcowym etapem projektowania sieci wodno – kanalizacyjnej jest uzgodnienie projektu technicznego budowy przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w mieście, w którym właściciel ubiega się o przyłączenie do sieci. Do projektu należy dołączyć opis techniczny wraz z kompletem rysunków, warunki techniczne przyłączenia do sieci, opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP oraz pozostałe uzgodnienia lub opinie wynikające z lokalizacji przyłącza.

Pojazdy WUKO i ich zastosowanie w pracach wodno-kanalizacyjnych. Przeczytaj na naszym blogu.